Företagsjuridik

Vem som helst kan skriva ett avtal eller driva ett företag, men det är förenat med risk att göra det om man saknar tillräckliga kunskaper om lagar, regler och rättspraxis, dvs juridik. Lagar regler och rättspraxis ändrar sig också med tiden och därför behöver avtal och rutiner ses över med jämna mellanrum.

  • Det är först när det kör ihop sig, uppstår en konflikt eller tillsynssituation som det visar sig om företagets hantering av personuppgifter är tillräcklig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Först när kompanjonen eller Du själv t ex skiljer Er (från sin make/maka) eller avlider (och det blir aktuellt med arv) eller Ni blir osams, märker Ni om Din och kompanjonens inbördes avtal (kompanjonavtal/aktieägaravtal) var tillräckligt bra och genomtänkt.
  • Inte förrän Du eller Din avtalspart ifrågasätter ett ingånget avtal (exempelvis ett licensavtal), sätts det på prov i verkligheten. Båda parter kan inte få helt rätt om Ni har olika uppfattningar om vad som gäller.

Passar Ditt företags avtal för Ditt företags behov och de önskade resultaten? Vad kommer det att kosta Ditt företag om konflikt blir ett faktum? 


Brist på skriftligt avtal och brist på dokumenterade rutiner kan medföra besvärliga frågor om bl.a. bevisning och också bli kostsamt för företag. Det blir billigast att göra rätt från början!

Stella Human Juridik hjälper Ditt företag att såväl upprätta nya avtal och rutiner, som att granska befintliga avtal och rutiner. 
Kontakta oss, så hjälper vi Dig!

Exempel på vad vi kan hjälpa Er med:

  • Aktieägaravtal eller kompanjonavtal
  • Anställningsavtal och konsultavtal
  • Integritetspolicies enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)
  • Licensavtal
  • Utbildning av Er/Er personal om hur personuppgifter ska hanteras enligt Dataskyddsförordningen(GDPR)
  • Utbildning av Er/Er personal om sexuella trakasserier eller andra diskrimineringsfrågor som berör arbetsplatser