Din personliga jurist i Halmstad

När du som privatperson behöver hjälp med juridik under livets resa

På Stella HUMAN JURIDIK jobbar jur kand Camilla Walander. Du kan se hennes formella CV nedan.

Camilla har sedan år 2001 specialiserat sig på familjerätt, se mer under tjänster. Hon håller sig uppdaterad inom det familjerättsliga området genom regelbunden extern utbildning, frekventa juridiska nyhetsbrev och abonnemang på en välrenommerad rättsdatabas. 

Våra kunder erbjuds ett personligt möte med jurist på plats i vår lokal i centrala Halmstad eller - om det passar bättre - möte via videolänk eller telefon. Alla måste legitimera sig på något vis. Det är viktigt att ingen annan än du ska kunna utge sig för att vara du, när vi anlitas. Om man inte har legitimerat sig på annat sätt, legitimerar man sig mot oss med BankID vid distansmöten. Företaget använder modern teknik som exempelvis digital lagring av våra ärendeakter och - om kunden önskar - digital förmedling av skriftliga handlingar via dokumentportal med personlig inloggning. Vår kontorslokal ligger två trappor upp, och kan även nås med via hiss som rymmer såväl barnvagn som rullstol. Det finns  en handikapptoalett i lokalen.   

I samband med att vi åtar oss uppdrag i tvistiga ärenden gör vi jävskontroller. Likaså är vi uppmärksamma på att inte under pågående tvist åta oss ett annat uppdrag för din motpart. Vi värnar om din personliga integritet i såväl muntlig som skriftlig form. Du får en egen skriftlig kopia av vår integritetspolicy i samband med att du anlitar oss. Den ligger också här på hemsidan. Till följd av Dataskyddsförordningen (GDPR) står vi under Integritetsskyddsmyndighetens (IMYs) tillsyn.

Till följd av den s k Penningtvättlagen står delar av vår verksamhet under Länsstyrelsens tillsyn, och är registrerade i det s k penningtvättregistret.

Som konsument har du en lagstadgad rätt att få din faktura från oss prövad av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi åtar oss att följa deras rekommendationer.

Stella HUMAN JURIDIK har ansvarsförsäkring hos Folksam för de juridiska tjänster vi utför.

Stella HUMAN JURIDIK är ett Aktiebolag och vi anlitar revisionsbyrå för vår egen bokföring och redovisning.
Vi står under Skatteverkets tillsyn.

Stella Human Juridik är ett fristående företag (ingen kedja), men vi har goda öppna samarbeten med andra företag.
I Ljungby samarbetar vi med Sunnerbo begravningstjänst.

Vår etiska värdegrund bygger på Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FNs därefter följande konventioner om mänskliga rättigheter och särskilt barnkonventionen. 


Respekt för alla inblandade är viktigt för oss!

Camilla Walander, Jurist

Jag är född 1967 och har arbetat som jurist i över 25 år på domstol, myndighet, företag, advokatbyrå, juristbyrå och nu i eget företag. I samband med att jag startade mitt företag "Stella Human Juridik" i januari 2014, utbildade jag mig också till certifierad ledarskapscoach (NLP). Sistnämnda utbildning avspeglar sig i min juridiska rådgivning genom mitt målinriktade sätt att arbeta. 


Jag har också nytta av min egen livserfarenhet från både privatliv och yrkesliv då jag möter människor och ger råd.


Jurist i Halmstad

Camilla Walander, Jurist

Här följer mitt formella CV

  • Juristexamen i Lund 1994 med specialisering Datarätt (personuppgiftsskydd), marknadsrätt och IT-rätt (licensavtal).
  • Tingsmeritering Eksjö tingsrätt 1996: Som tingsnotarie (2-årig tjänstgöring) arbetade jag som biträde åt tingsrättens domare, men handlade också enklare mål självständigt. Under cirka 4 månader av notarie tiden tjänstgjorde jag på tingsrättens bouppteckningsavdelning och inskrivningsavdelning (de låg på den tiden under tingsrätterna).
  • 1996-97 jurist på Lantmäteriverket i Gävle (angående den slutliga registeromläggningen från fastighetsbok till digitalt inskrivningsregister och därefter försöksverksamhet kring ett centralt panträttsregister för bostadsrätter). 
  • 1997-99 Jurist på Market Management Data i Uppsala med ansvar för uppbyggnad av en ny kreditupplysningsdatabas, kvalitetsbevakning (PUL och kreditupplysningslagen), utbildningsansvarig och medverkan vid produktutveckling. 
  • 2001-08 biträdande jurist och sedan advokat på Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn i Hässleholm: Mest humanjuridiska ärenden av olika slag (både familjerätt och brottmål), men även fastighetsrätt, entreprenadjuridik, arbetsrätt och affärsjuridik. Anlitades även av bla Hässleholms kommun för utbildning. 
  • 2008-13 Jurist på Familjens jurist i Halmstad. Där arbetade jag uteslutande med familjerätt. Det handlade både om att hjälpa dödsbon med exempelvis bouppteckningar, dödsboförvaltning och arvskiften efter att någon avlidit och att hjälpa levande människor med att upprätta förebyggande rättsliga dokument såsom testamenten, äktenskapsförord, skuldebrev, samboavtal, gåvobrev mm. Höll också en hel del föredrag inom ämnet familjerätt.
  • 2014 startade jag "Stella Human Juridik" i Halmstad där jag fortfarande är verksam. Förutom att jag i mitt eget företag arbetat och arbetar med samma sorts juridik som jag jobbade med på Familjens jurist, har jag sedan vi fick ny lagstiftning - upprättat en stor mängd framtidsfullmakter och hållit en hel del föredrag också i det ämnet i Halmstad. 
  • 2014 utbildade mig till licensierad ledarskapscoach av INLPTA. 
  • 2015 och framåt: Går kontinuerligt på juridiska vidareutbildningar såsom ”Familjerättslig nyhetsdag”, ”Aktieägaravtal ur ett skatterättsligt och familjerättsligt perspektiv”, ”Uppdraget som bodelningsförrättare”, ”Testamentesskrivning i praktiken – specialkurs”, ”Beräkningar i familjerätten” osv. Deltar också i nätverksträffar med BRIS och webbinarier genom Forum för dataskydd. 

Vår ledstjärna är:

Se människan bakom juridiken!
Ge kunden ett personligt och professionellt bemötande
med behovsanpassade lösningar.

Referenser

"Min erfarenhet från Stella Human Juridik och Camilla Walander, bygger på hennes agerande vid arvskifte av dödsbo men också som rådgivare vid formulering av äktenskapsförord. Som själv utbildad jurist anser jag att Stella Human Juridik utmärker sig som rådgivare genom mycket stort engagemang, ansvarstagande och erfarenhet. Jag kan med varmaste hand rekommendera Camilla Walander som rådgivare i familjerättsliga frågeställningar."


Stefan Holmgren Företagare och jurist, Göteborg.

"Vårt medlemsmöte i mars var välbesökt och frågorna många när vi hade besök av jurist Camilla Walander, som talade om vad som gäller vid separation, bodelning och arvsskifte. På ett mycket klart och tydligt sätt berättade hon om vad lagen säger och hur man kan undvika framtida svårigheter. Vi bjuder gärna in henne vid fler tillfällen!"


SPF Seniorerna Gamletull Genom Christina Löfgren Programansvarig 2017.07.22

”Vårt samarbete med Human Juridik är guld värt för oss. Vi vet att våra kunder, som vi värnar om, får professionell hjälp och att de blir omhändertagna på ett otroligt bra sätt. Human juridik lever verkligen upp till sitt namn och kan varmt rekommenderas som samarbetspartner eller som juridisk rådgivare och partner.”

Pugh Rengensjö Franschisetagare / Reg. Fastighetsmäklare

svensk fast

"Under de år vi arbetat tillsammans med Stella Human Juridik har vi alltid mötts av en proffessionalism och en väldigt stor omtanke om klientens absolut bästa.Stella Human Juridik levererar alltid underlag som håller mycket hög kvalite.
Kort sagt : En juristfirma vi varmt kan rekommendera!!"


Thomas Bjärehäll /Bjärehäll Herne & Partners

bjärehäll