Din personliga jurist i Halmstad

När Du som privatperson eller företagare behöver hjälp under livets resa eller Ditt företags utveckling

Våra kunder erbjuds ett personligt möte med jurist på plats i vår lokal i centrala Halmstad eller - om det passar bättre - möte via videolänk eller telefon. Alla måste legitimera sig på något vis. Om man inte har legitimerat sig på annat sätt, legitimerar man sig mot oss med BankID vid distansmöten. Företaget använder modern teknik som exempelvis digital lagring av våra ärendeakter och - om kunden önskar - digital förmedling av skriftliga handlingar. Givetvis värnar vi om den personliga integriteten och har anpassat vår verksamhet till Dataskyddsförordningen (GDPR).

Stella Human Juridik är ett fristående företag, men vi har goda öppna samarbeten med bland annat fastighetsmäklare, företagsmäklare, försäkringsmäklare, banker, revisorer och jurister med andra expertområden än dem vi själva har. 


Respekt för alla inblandade är viktigt för oss!

Camilla Walander, Jurist

Jag är 52 år och har arbetat som jurist i 25 år på domstol, myndighet, företag, advokatbyrå, juristbyrå och nu i eget företag. I samband med att jag startade mitt eget företag "Stella Human Juridik" i januari 2014, utbildade jag mig också till certifierad ledarskapscoach (NLP). Sistnämnda utbildning avspeglar sig i min juridiska rådgivning genom mitt målinriktade sätt att arbeta. 


Jag har också nytta av min egen livserfarenhet från både privatliv och yrkesliv då jag möter människor och ger råd.


Jurist i Halmstad

Camilla Walander, Jurist

Här följer mitt formella CV

  • Juristexamen i Lund 1994 med specialisering Datarätt (personuppgiftsskydd), marknadsrätt och IT-rätt (licensavtal).
  • Tingsmeritering Eksjö tingsrätt 1996: Som tingsnotarie (2-årig tjänstgöring) arbetade jag som biträde åt tingsrättens domare, men handlade också enklare mål självständigt. Under cirka 4 månader av notarie tiden tjänstgjorde jag på tingsrättens bouppteckningsavdelning och inskrivningsavdelning (de låg på den tiden under tingsrätterna).
  • 1996-97 jurist på Lantmäteriverket i Gävle (angående den slutliga registeromläggningen från fastighetsbok till digitalt inskrivningsregister och därefter försöksverksamhet kring ett centralt panträttsregister för bostadsrätter). 
  • 1997-99 Jurist på Market Management Data i Uppsala med ansvar för uppbyggnad av en ny kreditupplysningsdatabas, kvalitetsbevakning (PUL och kreditupplysningslagen), utbildningsansvarig och medverkan vid produktutveckling. 
  • 2001-08 biträdande jurist och sedan advokat på Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn i Hässleholm: Mest humanjuridiska ärenden av olika slag (både familjerätt och brottmål), men även fastighetsrätt, entreprenadjuridik, arbetsrätt och affärsjuridik. Anlitades även av bla Hässleholms kommun för utbildning. 
  • 2008-13 Jurist på Familjens jurist i Halmstad. Där arbetade jag uteslutande med familjerätt. Det handlade både om att hjälpa dödsbon med exempelvis bouppteckningar, dödsboförvaltning och arvskiften efter att någon avlidit och att hjälpa levande människor med att upprätta förebyggande rättsliga dokument såsom testamenten, äktenskapsförord, skuldebrev, samboavtal, gåvobrev mm. Höll också en hel del föredrag inom ämnet familjerätt.
  • 2014 startade jag "Stella Human Juridik" i Halmstad där jag fortfarande är verksam. Förutom att jag i mitt eget företag arbetat och arbetar med samma sorts juridik som jag jobbade med på Familjens jurist, har jag sedan vi fick ny lagstiftning - upprättat en stor mängd framtidsfullmakter och hållit en hel del föredrag också i det ämnet i Halmstad. Dessutom har jag en del företagsjuridiska ärenden. 
  • 2014 utbildade mig till licensierad ledarskapscoach av INLPTA. 
  • 2015 och framåt: Går kontinuerligt på juridiska vidareutbildningar. ”Familjerättslig nyhetsdag”, ”Aktieägaravtal ur ett skatterättsligt och familjerättsligt perspektiv”, ”Uppdraget som bodelningsförrättare”, ”Testamentesskrivning i praktiken – specialkurs”, ”Beräkningar i familjerätten”, GDPR grundkurs och fördjupningskurs

Vår ledstjärna är:

Se människan bakom juridiken!
Ge kunden ett personligt och professionellt bemötande
med behovsanpassade lösningar.

Referenser

"Min erfarenhet från Stella Human Juridik och Camilla Walander, bygger på hennes agerande vid arvskifte av dödsbo men också som rådgivare vid formulering av äktenskapsförord. Som själv utbildad jurist anser jag att Stella Human Juridik utmärker sig som rådgivare genom mycket stort engagemang, ansvarstagande och erfarenhet. Jag kan med varmaste hand rekommendera Camilla Walander som rådgivare i familjerättsliga frågeställningar."


Stefan Holmgren Företagare och jurist, Göteborg.

"Vårt medlemsmöte i mars var välbesökt och frågorna många när vi hade besök av jurist Camilla Walander, som talade om vad som gäller vid separation, bodelning och arvsskifte. På ett mycket klart och tydligt sätt berättade hon om vad lagen säger och hur man kan undvika framtida svårigheter. Vi bjuder gärna in henne vid fler tillfällen!"


SPF Seniorerna Gamletull Genom Christina Löfgren Programansvarig 2017.07.22

”Vårt samarbete med Human Juridik är guld värt för oss. Vi vet att våra kunder, som vi värnar om, får professionell hjälp och att de blir omhändertagna på ett otroligt bra sätt. Human juridik lever verkligen upp till sitt namn och kan varmt rekommenderas som samarbetspartner eller som juridisk rådgivare och partner.”

Pugh Rengensjö Franschisetagare / Reg. Fastighetsmäklare

svensk fast

"Under de år vi arbetat tillsammans med Stella Human Juridik har vi alltid mötts av en proffessionalism och en väldigt stor omtanke om klientens absolut bästa.Stella Human Juridik levererar alltid underlag som håller mycket hög kvalite.
Kort sagt : En juristfirma vi varmt kan rekommendera!!"


Thomas Bjärehäll /Bjärehäll Herne & Partners

bjärehäll