Gåva

Om man vill ge bort en fastighet eller en bostadsrätt, måste gåvoavtalet vara skriftligt. Vill man att det gåvotagaren får, ska vara enskild egendom behöver detta klargöras då gåvan ges. Därför är det lämpligt med skriftliga gåvoavtal också vid andra gåvor av större värde. Det är inte tillåtet att upprätta villkor i efterhand om att gåvor vara enskild egendom.

Gåva till make måste registreras av skatteverket för att bli giltig mot utomstående personer. Det är vanligt att makar väljer att överlåta hälften av en ägd bostad till sin make genom bodelning eller gåva. Orsaken till det är att den make som ensam äger en bostad, skulle förlora sin rättsliga handlingsförmåga (exempelvis p.g.a. demens), så får inte den andra maken sälja bostaden. För det krävs isåfall ett godmansförordnande eller framtidsfullmakt. Efter försäljningen erhåller den maken som inte stått som ägare till bostaden heller inte tillgång till vinsten från fastighetsförsäljningen. Med ett hälftenägande fördelas risken lika mellan makarna.

Gåvor till barn räknas som huvudregel som förskott på arv. Om man har flera barn är det viktigt att tydliggöra om gåvan ska vara förskott på arv eller inte. Vill man åstadkomma ”rättvisa” mellan flera barn är det också viktigt att dokumentera vad som har givits, till vem, tidpunkt och hur man som givare vill att gåvan värderas gentemot andra arvingar.

Kontakta oss