Äktenskapsrätt och Äktenskapsförord

Huvudregeln för makar är att makarnas egendom – efter avdrag för skulder – läggs ihop och delas lika vid skilsmässa eller dödsfall. Det kallas för bodelning.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna om att viss egendom ska vara enskild och inte ingå i bodelning mellan dem vid skilsmässa eller dödsfall. Genom nytt äktenskapsförord kan makarna avtala att enskild egendom ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerat av skatteverket för att vara giltigt.

Obs! Enskild egendom kan även uppstå genom att någon av makarna har ärvt eller fått egendom i gåva med villkor om att detta ska vara enskild egendom. Enskild egendom kan också förekomma p.g.a. särskilt villkor i kapitalförsäkring med förmånstagarförordnande.

All egendom som inte har gjorts till enskild egendom på något av ovanstående beskrivna sätt, är giftorättsgods och ingår i bodelning.

Makar kan också behöva upprätta testamente.