Allmänt

Inledningsvis tar vi reda på vilket problem Du har och vilket resultat Du önskar uppnå eftersom varje fall är unikt.

Man får göra en avvägning utifrån de faktiska omständigheterna och vad som är viktigt i det enskilda fallet, och väga samman det med hur lagen ser ut. I vissa fall är det lämpligt att jämka. I andra fall kan det vara olämpligt att göra eftergifter. 


Vi söker gärna konstruktiva lösningar både vid konflikter och vid upprättande av förebyggande dokument som samboavtal, testamenten mm.


En annan viktigt utgångspunkt i vårt arbete är att förklara de juridiska alternativen och dess konsekvenser på ett sätt som Du som klient förstår, exempelvis vid upprättande av äktenskapsförord och andra familjeekonomiska handlingar.


Allt för att vi om möjligt ska kunna hjälpa Dig att uppnå det resultat som Du vill ha när det upprättade dokumentet behöver användas, t ex efter dödsfall eller vid skilsmässa.

Kontakta oss